Careers, Life & More...

Ο δρόμος προς το τέλειο βιογραφικό / Κεφάλαιο 2

Τα ειδικά / Μέρος Β'

Shark cartoon

Προϋπηρεσία/ Καριέρα

Περιγράψτε την επαγγελματική σας εμπειρία με αντίστροφη χρονολογική σειρά, δηλαδή από την πιο πρόσφατη στην πιο παλιά. Αναφέρετε αναλυτικά τις ημερομηνίες, την επωνυμία και τον κλάδο της επιχείρησης, τον τίτλο και τα καθήκοντά σας. Σε περίπτωση που η εργασιακή σας εμπειρία δεν είναι μεγάλη μπορείτε να συμπεριλάβετε την πρακτική σας άσκηση, την εθελοντική εργασία που προσφέρατε, την εποχιακή σας απασχόληση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κτλ. Αν έχετε μεγάλη προϋπηρεσία δώστε περισσότερη βάση στις εργασίες που κάνατε και είναι σχετικές με τη δουλειά για την οποία κάνετε την αίτηση. Με λίγα λόγια αν κάνετε αίτηση για μια δουλειά που ψάχνουν έναν καθηγητή αγγλικών και εσείς έχετε εμπειρία σαν καθηγητής αγγλικών και γερμανικών, τότε δώστε περισσότερη έμφαση στην εμπειρία σας ως καθηγητής αγγλικών. Επίσης προσπαθήστε να περιγράψετε με ωραίο τρόπο τα καθήκοντά σας, χρησιμοποιήστε απλές περιγραφικές εκφράσεις χωρίς να μπαίνετε σε λεπτομέρειες εκτός αν το κρίνετε απαραίτητο.

Παράδειγμα:

9/2005 – 6/2011 Διευθυντής Λογιστηρίου. *Όνομα του λογιστηρίου.* Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες:

  • Εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας του Λογιστηρίου.
  • Παρακολούθηση και έλεγχος αποθηκών.
  • Εξασφάλιση της τήρησης των χρονικών προθεσμιών για την σύνταξη των Οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.
  • Ανάπτυξη προσωπικού.

Σπουδές / Εκπαίδευση

Περιγράψτε τις σπουδές σας με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Οι πληροφορίες που πρέπει να αναφέρετε είναι ο τίτλος σπουδών, το τμήμα της σχολής, το εκπαιδευτικό ίδρυμα και η περίοδος φοίτησης. Μπορείτε ακόμα αν θέλετε να συμπεριλάβετε το βαθμό σας και το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Αν συμμετείχατε σε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, μην παραλείψετε να το γράψετε. Τέλος αν η εκπαίδευση σας σταματάει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τότε αναφέρετε το λύκειο που αποφοιτήσατε και το βαθμό σας, αν ήταν καλός.

Παράδειγμα:

2000-2004 Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Φιλοσοφικής Σχολής. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Γλώσσες

Σε περίπτωση που διαθέτετε κάποιο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας πρέπει να αναφέρετε το όνομα του διπλώματος και το φορέα χορήγησης. Αν έχετε γνώση μιας γλώσσας και δεν έχετε κάποιο πτυχίο τότε μπορείτε να αναφέρετε απλά το επίπεδο γνώσης. Σε περίπτωση που ψάχνετε για δουλειά στο εξωτερικό αναφέρετε την ελληνική γλώσσα σαν μητρική σας.

Παράδειγμα:

Αγγλικά: Άριστα. Certificate of Proficiency in English. University of Michigan.

Ισπανικά: Πολύ καλά. Diploma B2. Instituto Cervantes.

Γερμανικά: Μέτρια.


Γνώσεις Η/Υ

Σε αυτήν την ενότητα θα αναφέρετε τις γνώσεις σας πάνω σε προγράμματα, λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού, επίσης να συμπεριλάβετε και πιστοποιητικά γνώσεις Η/Υ, αν έχετε.

Παραδείγματα:

Πιστοποιητικό ECDL, ECDL Foundation.

Άριστη γνώση C++.

Καλή γνώση του XML, HTML, CSS και Javascript.


Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να αναφέρετε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις τις οποίες έχετε παρακολουθήσει. Αναφέρετε αναλυτικά τις ημερομηνίες, τον τίτλο και τον τόπο του σεμιναρίου και τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης. Επίσης, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση ή επιμόρφωση όπου συμμετείχατε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα και αποκτήσατε κάποιο δίπλωμα μπορείτε να το αναφέρετε.

Παράδειγμα:

10-13/6/2005 Συνέδριο. Η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα κατά τον 20 αιώνα. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Αθήνα


Υποτροφίες / Διακρίσεις

Αν σας έχει απονεμηθεί κάποια διάκριση ή υποτροφία μην ξεχάσετε να την προσθέσετε στο βιογραφικό σας. Αναφέρετε τις ημερομηνίες, το φορέα και το λόγο χορήγησης της υποτροφίας ή διάκρισης.

Παράδειγμα:

2000 Υποτροφία ΙΚΥ, Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, διάρκειας 24 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.


Δημοσιεύσεις – Διαλέξεις

Μπορείτε να συμπληρώσετε την ενότητα αυτή εφόσον έχετε δημοσιεύσει κάποια εργασία σας σε ένα επιστημονικό ή άλλο περιοδικό ή εφόσον έχετε συμμετάσχει ως ομιλητής σε κάποιο συνέδριο ή σεμινάριο. Μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε τον τόπο, τις ημερομηνίες και τον τίτλο του συνεδρίου ή σεμιναρίου. Στη δημοσίευση οι πληροφορίες που καταγράφετε είναι, ο τίτλος εργασίας, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα ή των συγγραφέων, ο τίτλος περιοδικού και το τεύχος.

Παράδειγμα:

Δημοσίευση

10/11/2003 Άρθρο Χάος και Πολυπλοκότητα, Συγγραφέας Χ και Υ, Περιοδικό Science Journal, Τεύχος 134.


Προσωπικά ενδιαφέροντα

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε, αν θέλετε, να αναφέρετε δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείστε και μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του ανθρώπου που θα διαβάσει το βιογραφικό σας. Μπορείτε να αναφέρετε φυσικές δραστηριότητες όπως το κολύμπι ή το τρέξιμο, που δείχνουν πως σας ενδιαφέρει η υγεία και η φυσική σας κατάσταση. Επίσης αν παίζετε κάποιο μουσικό όργανο, σας αρέσει η μουσική, η ζωγραφική ή η συγγραφή, είναι σημαντικά γιατί θα δείξουν την καλλιτεχνική σας φύση. Μπορείτε να αναφέρετε επίσης τα ταξίδια, αν κάνετε αρκετά, το διάβασμα, αν σας αρέσει, και επίσης ο κινηματογράφος και το θέατρο είναι καλές επιλογές.

Παράδειγμα:

Τένις, καταδύσεις και θέατρο.


Συστάσεις

Στο σημείο αυτό μπορείτε να γράψετε διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Δε χρειάζεται να αναφέρετε ονόματα και τηλέφωνα στο βιογραφικό σας από πρώην εργοδότες, συναδέλφους ή καθηγητές σας αν δεν είναι απαραίτητο και αν δε σας έχει ζητηθεί. Έχετε πάντα μαζί με το βιογραφικό σας και ένα έγγραφο με τις συστάσεις που έχετε ετοιμάσει, σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και σε γραπτή. Για περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα των συστάσεων μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο η αξία των συστάσεων.

Παράδειγμα:

Διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.


*Τα παραδείγματα σας δίνουν μια ιδέα για να μπορείτε να οργανώσετε τη σκέψη σας και να ετοιμάσετε το βιογραφικό σας με βάση τις γνώσεις και τις δυνατότητές σας.
Πηγαίνετε στην αρχή
Πίσω στην κατηγορία Βιογραφικό